Izrada procjene učinka na zaštitu osobnih podataka

Procjena učinka na zaštitu podataka je proces koji pomaže da identificirate i minimizirate rizike zaštite osobnih podataka u sklopu određenog projekta.

Poslovni subjekt je obvezan provesti procjenu za bilo koju obradu koja bi mogla rezultirati visokim rizikom za pojedinca, a smatra se dobrom praksom učiniti je i za svaki veći projekt koji uključuje obradu osobnih podataka.

Procjene se obično rade prilikom uvođenja novih procesa, sistema ili tehnologija vezanih uz obradu osobnih podataka – proces omogućuje donošenje informirane odluke o prihvaćenosti rizika zaštite osobnih podataka te efikasnu komunikaciju s pojedincima koje ti rizici mogu pogoditi.

Redovito provođenje Procjene u skladu je s načelom pouzdanosti Opće uredbe o zaštiti podataka te pomaže poslovnim subjektima da dokažu usklađenost. Osim toga, provođenje može pomoći i povećanju svijesti o zaštiti osobnih podataka te privatnosti unutar tvrtke.

Uredba utvrđuje kako neusklađenost sa zahtjevima o provođenju Procjene može dovesti do kazni koje dodjeljuje ovlašteno nadzorno tijelo – u hrvatskoj Agencija za zaštitu osobnih podataka. Neuspješna provedba Procjene kada je ona obvezna, Procjena odrađena na krivi način ili neuspješno odrađena konzultacija o Procjeni s nadzornim tijelom kada je to potrebno, može rezultirati upravnim novčanim kaznama u iznosu do 10.000.000 EUR, ili u slučaju poduzetnika do 2% ukupnog godišnjeg prometa na svjetskoj razini za prethodnu financijsku godinu, ovisno o tome što je veće.

Do sada smo proveli niz Procjena učinka na zaštitu podataka za klijente iz različitih sektora te imamo jasnu viziju svakog pojedinog koraka u opsežnom procesu, kao i iskustvo suradnje na izradi sa svim nadležnim i odgovornim osobama unutar pojedinog poslovnog subjekta. Kontaktirajte nas!

CONSENT UPITNIK

Jeste li ispunili sve potrebne obveze za potpunu usklađenost s GDPR-om?

Kontakt