Puna prilagodba poslovanja na Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR)

Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679 EU najveća je reforma zakonodavstva zaštite osobnih podataka u posljednjih 20 godina, a šanse da se ne odnosi i na vaše poslovanje doista su minimalne.

U praksi se uvriježio naziv GDPR – skraćenica od engleskog naziva General Data Protection Regulation, a ono čime se bavi su mjere, obaveze, uloge, prava, svrhe, rokovi čuvanja te preporuke zaštite osobnih i pseudo podataka

Osim izbjegavanja visokih novčanih kazni koje su propisane za sve poslovne subjekte koji je ozbiljnije krše, treba razumjeti da potpuna prilagodba poslovanja Uredbi donosi znatno širi opseg drugih važnih benefita te poslovnih prednosti:

 1.  Briga o zaštiti osobnih podataka povećava povjerenje klijenata i zaposlenika te reputaciju poslovnog subjekta. Istodobno, smanjuje rizik povrede (ili incidenta) osobnih podataka te omogućava učinkovito reagiranje ako se povreda ipak dogodi.
 2.  Privlačenje i zadržavanje kupaca koji brinu o privatnosti i spremni su djelovati. Ciscov Consumer privacy survey pokazuje da je velikoj većini građana stalo do zaštite vlastite privatnosti, a trećina ih već sada mijenja pružatelja usluga ako podbaci u smislu zaštite privatnosti. Briga o privatnosti na visokoj razini pruža kompetitivnu razliku u odnosu na konkurenciju
 3.  Poboljšanje poslovne agilnosti i spremnosti na inovacije. Data Privacy Benchmark Study 2020 objašnjava kako su klijenti i kupci spremniji prihvatiti nove načine korištenja vlastitih podataka kada smatraju da postoje adekvatne mjere zaštite. Kad su „zaštitne ograde“ uspješno uspostavljene, tvrtke imaju veću fleksibilnost u uvođenju inovacija i višu razinu prihvaćanja novih poslovnih modela.
 4.  Smanjivanje prodajnih problema. Transparentnost u pogledu brige o privatnosti može smanjiti “trenje” u prodajnom ciklusu tvrtke – potencijalni kupci sve češće postavljaju pitanja o tome kako će se koristiti njihovi podaci u procesu prodaje. Ako tvrtke ne pružaju transparentne i lako razumljive informacije, postoji znatno veća šansa da iskuse značajna kašnjenja i izgubljene mogućnosti u svojim prodajnim ciklusima.
 5.  Povećavanje atraktivnosti tvrtke. Dioničari i investitori također počinju shvaćati sve veću važnost privatnosti u sklopu brenda i vrijednosti tvrtke, zbog čega će nagrađeni biti upravo oni poslovni subjekti koji taj dio odrađuju ispravno.

Sve tvrtke bi trebale razmišljati o vrijednosti kulture privatnosti u širem smislu, a ne isključivo u smjeru usklađivanja s propisima i izbjegavanju rizika. Za brojne organizacije privatnost je postala presudni poslovni imperativ.

Puna prilagodba proces je koji uključuje:

 • analizu trenutnog stanja zaštite osobnih podataka
 • analizu važećih zakonskih odredbi vezanih uz djelatnost konkretnog subjekta
 • procjenu rizika prikupljanja i obrade podataka
 • edukaciju i treninge za osvještavanje zaposlenika
 • identifikaciju pravnih osnova obrade
 • izradu mape podataka te adekvatne dokumentacije prilagođene konkretnom poslovnom subjektu
 • uspostavu programa privatnosti s internim protokolima i procedurama
 • procjenu trećih strana s kojima klijent surađuje te savjetovanje o sporazumima o obradi podataka za izvršitelje obrade
 • konzultacije za prilagodbu web stranice
 • utvrđivanje mehanizama i kreiranje obrazaca za privole
 • komunikaciju s nadzornim tijelom za zaštitu podataka – po potrebi
 • izradu Procjene učinka na zaštitu podataka – po potrebi

Naš zadatak je da učinimo komplicirano jednostavnim i uz individualizirani pristup skrojimo sva GDPR rješenja potrebna vašem poslovanju.

Kontaktirajte nas da dogovorimo detalje prilagodbe GDPR-u – vodili smo projekte prilagodbe niza poslovnih subjekata iz različitih sektora u Hrvatskoj i dobro smo upoznati sa svakim korakom procesa.

CONSENT UPITNIK

Jeste li ispunili sve potrebne obveze za potpunu usklađenost s GDPR-om?

Kontakt