Obavljanje funkcije vanjskog službenika za zaštitu podataka

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) određene vrste poslovnih subjekata obvezuje na imenovanje Službenika za zaštitu podataka. No, čak i kada nije obvezno, imenovanje Službenika donosi niz važnih prednosti.

Imenovanje je znak klijentima, ali i nadzornom tijelu, da poslovni subjekt ozbiljno pristupa zaštiti osobnih podataka – sama uloga službenika osigurava da je zaštita osobnih podataka prioritet u poslovanju.

Službenik je profesionalac čije odgovornosti, između ostalog, uključuju:

  • informiranje i savjetovanje o obvezama iz GDPR-a
  • kontinuirano praćenje usklađenosti te poštovanja internih politika poslovnog subjekta vezanih uz zaštitu osobnih podataka
  • edukaciju i trening zaposlenika o pravilnim načinima rukovanja podacima
  • suradnju s nadzornim tijelom (AZOP) kao kontakt točka za njihove upite
  • praćenje razvitka tehnologije i prava
  • sudjelovanje u izgradnji, implementaciji te upravljanju programom privatnosti s mjerljivim ciljevima i strateškim planom za njihovo ostvarenje
  • dostupnost ispitanicima za pitanja te omogućavanje ostvarivanja prava koja im jamči Uredba

Kvalitetan službenik za zaštitu podataka sposoban je demonstrirati usklađenost poslovnog subjekta s važećim zakonodavstvom vezanim uz zaštitu osobnih podataka, smanjiti rizike, graditi povjerenje i pouzdanost branda te povećati kompetitivne i reputacijske prednosti poslovnog subjekta.

Jedan je od najefikasnijih načina zaštite od visokih troškova koje mogu prouzročiti problemi sa zaštitom osobnih podataka


Službenik za zaštitu podataka može biti unutarnji (djelatnik poslovnog subjekta) ili vanjski. Nekoliko je razloga zašto smatramo da je vanjski suradnik na toj funkciji bolji odabir.

  • Znanje: Službenik mora biti ekspert u području zaštite osobnih podataka – treba imati dovoljno znanja i kredibilitet da odgovara najvišem tijelu unutar posl. subjekta, kao i nadzornom tijelu u različitim mogućim poslovnim situacijama.
  • Neovisnost: Vanjski službenik garantira potpuno objektivan te nepristran pristup kakav uloga zahtjeva te izbjegavanje sukoba interesa u sklopu poslovanja.
  • Fokus: odabir stručnog vanjskog suradnika za funkciju Službenika znači dobivanje kontinuiranog pristupa savjetima i znanju eksperta u području zaštite osobnih podataka dok su svi djelatnici istovremeno fokusirani isključivo na vaše poslovne aktivnosti.

S brojnim hrvatskim poslovnim subjektima uspješno surađujemo u ulozi vanjskog službenika za zaštitu podataka: kontaktirajte nas ako trebate stručnjake kojima možete prepustiti svakodnevnu brigu o privatnosti.

CONSENT UPITNIK

Jeste li ispunili sve potrebne obveze za potpunu usklađenost s GDPR-om?

Kontakt