Analiza trenutnog stanja zaštite osobnih podataka

Ako ste već poduzimali određene tehničke i organizacijske mjere kako biste poslovanje prilagodili na GDPR, no niste sigurni jeste li ispunili sve obveze – ili pak prije procesa prilagodbe želite provjeriti koji koraci su vam uopće potrebni, ono što trebate je analiza trenutnog stanja zaštite osobnih podataka u vašem poslovanju.

Rezultat takve analize je izvještaj s objektivnom i neovisnom procjenom zadovoljavaju li postojeće tehničke te organizacijske mjere sve zahtjeve aktualnih propisa vezanih uz zaštitu osobnih podataka – uz individualizirane preporuke i akcijski plan za podizanje programa privatnosti na višu razinu.

Takva analiza podrazumijeva:

• Intervjue s ključnim djelatnicima
• Reviziju postojećih dokumenata, protokola i procedura
• Procjenu tehničkih mjera zaštite podataka te sigurnosti sustava
• Provjeru transparentnosti kod prikupljanja i obrade podataka
• Testiranje mehanizama privole te procedura za ostvarivanje prava ispitanika
• Evaluaciju prijenosa u treće zemlje i postojanja adekvatnih zaštitnih mjera
• Analizu web stranice
• Ocjenu kulture poštovanja privatnosti te svijesti uprave i djelatnika o važećim obvezama vezanim uz zaštitu osobnih podataka
• Procjenu trećih strana s kojima poslovni subjekt surađuje
• Identifikaciju potencijalnih rizika prikupljanja i obrade podataka

Poslovni imperativ svake ozbiljne tvrtke je izgradnja povjerenja kupaca i klijenata – jedan od osnovnih preduvjeta da se to dogodi jest prihvaćanje transparentnosti i odgovornosti prilikom upravljanja njihovim osobnim podacima. Prvi korak u tom procesu je Analiza trenutnog stanja, nakon koje će vam biti potpuno jasno koliko je kvalitetan vaš postojeći program privatnosti te koji su to segmenti u kojima ga možete unaprijediti.

Analizu trebaju provesti stručnjaci koji razumiju kako GDPR funkcionira u praksi, ali i specifične uvjete okvira unutar kojeg poslujete – te mogu ponuditi individualizirani pristup prilagođen vašim potrebama. Kontaktirajte nas!

CONSENT UPITNIK

Jeste li ispunili sve potrebne obveze za potpunu usklađenost s GDPR-om?

Kontakt